РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Аура - 1929
Адрес: гр. София, район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" № 175
Телефон: 02/ 822 16 18
E-mail: auradeni@abv.bg
web site: www.aura-bg.com/