РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Бъднина - 1982
Адрес: гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост", бл. 464, вх.1, ет. 1
Телефон: 02/ 877 52 77
E-mail: badnina@abv.bg
web site: www.badnina.hit.bg/