РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Васил Друмев 1927
Адрес: гр. София, район "Възраждане", кв. “Сердика”, бл. 18 а
E-mail: vasildrumev1927@abv.bg