РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Ведрина - 1932
Адрес: гр. София, район “Връбница”, ул. „Тричко Велев” № 3
Телефон: 02/ 934 66 89
E-mail: vedrina1932@abv.bg