РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
 
Света София - 1997
Адрес: гр. София, район "Средец", пл. "Славейков" № 4
Телефон: 02/ 986 57 21
E-mail: st_sofia@abv.bg sv-sofia@netel.bg