РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Христо Витков - 1899
Адрес: район "Нови Искър", с. Локорско, пл. “Чавдарци” № 1
Телефон: 02/ 996 21 91
E-mail: chitalishte_lokorsko1899@abv.bg