РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Христо Ботев - село Мировяне - 1919
Адрес: район “Нови Искър”, с. Мировяне
Телефон: 02/ 998 70 18
E-mail: venhe@abv.bg