РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Светлина - 1928, Горни Лозен
Адрес: район “Панчарево”, с. Горни Лозен, ул. “Янко Панайотов”
Телефон: 02/ 992 60 14
E-mail: svetlina_bg@abv.bg