РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Св. Св. Кирил и Методий - 1927, Долни Богров
Адрес: район “Кремиковци”, с. Долни Богров, ул. 1-ва №11
E-mail: nchit_kirilimetodi@abv.bg