РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Светлина с. Кубратово - 1915
Адрес: район “Нови Искър”, с. Кубратово, пл. “Куманица” № 1
E-mail: svetlina_kub@abv.bg