РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Св. Св. Кирил и Методий - 1924, Красна поляна
Адрес: гр. София, район "Красна поляна", бул. "Възкресение" № 64
Телефон: 02/ 821 50 47
E-mail: tomiart2002@yahoo.com
web site: http://chitalishtekirilimetodi.wordpress.com/