РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Мургаш - 1929 г.
Адрес: район “Кремиковци”, с. Желява, ул. “Александър Стамболийски” № 16
E-mail: chitalihtemurgah@abv.bg