РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Мироско Райчев 1927
Адрес: район “Кремиковци”, с. Горни Богров, ул. “Ал. Стамболийски” №1
E-mail: nch.mraychev_gb@mail.bg