РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Изгрев 1921
Адрес: район “Връбница”, с. Волуяк, ул. „Зорница” № 59
Телефон: 02/ 998 94 57
E-mail: chit_izgrevvoluqk@abv.bg