РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
Дене Кръстев - 1922
Адрес: гр. София, район “Кремиковци”, кв. Бтунец, ул. “Зорница” № 1
Телефон: 02/ 994 36 25 /телефон на кметството/
E-mail: chitalishte_d.krastev@mail.bg