РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
 
Хемус Партнерс - 2013
Адрес: гр. София, район "Красно село", кв. Хиподрума, бл. 102
E-mail: vtanev@hemuspartners.com