РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар

БЛОГ АРХИВ
«« юли 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Начало 16:24
« Обратно
Първа конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища
Министерството на културата обявява конкурсна сесия за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища. Средствата се предоставят в две сесии. Първата започва на 15.04.2014 г. и е със срок за подаване на документи до 30.04.2014 г.

Право за участие имат всички читалища, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 8 и чл. 10 от Закона за народните читалища.

Ще се отпускат средства за следните тематични области:
 Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства – искана финансова подкрепа в размер до 30 000 лв.;
 Художествено - творческа дейност и попълване на библиотечния фонд – искана финансова подкрепа в размер до 20 000 лв., в това число до 5000 лв. за попълване на библиотечния фонд;
 Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер – искана финансова подкрепа в размер до 5000 лв.

Народните читалища могат да кандидатстват в една сесия с по един проект по не повече от две от посочените тематични области.

Народните читалища, които не са получили целево финансиране на първата конкурсна сесия имат право да участват с ново проектно предложение на втората конкурсна сесия. Не се допуска финансиране в повече от една конкурсна сесия.

Кандидатстващите за целеви средства читалища представят в Министерството на културата следните документи:
- Проектен фиш (по образец) подписан от председателя на народното читалище и приложенията, посочени в него;
- Придружително писмо с подпис и печат на кандидатстващото читалище (Образец № 1);
- Подкрепящо писмо от кмета на съответната община – за всички видове проекти;
- Подкрепящо писмо от съответната регионална библиотека – за проекти искащи финансиране за специализиран библиотечен софтуер и попълване на библиотечния фонд.

Правилата за кандидатстване, както и пълния пакет от документи, можете да изтеглите от http://chitalishta.com/index.php?act=news&do=detailed&id=510
15 Април 14, 16:24   

0.0754