РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
10.09.19 14:00
Министерството на културата обяви първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В тази връзка започва информационна кампания, чиято цел е Поканата да достигне до най-широк кръг потенциални кандидати и заинтересованите страни да бъдат запознати с възможностите за финансиране по Програмата. Проектни предложения могат да се подават от 02.09.2019 г. до 03.12.2019 г.

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2019 г.
14.06.19 13:39
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2019 за финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.

Сесия за финансово подпомагане на детски работилници за изкуства
08.04.19 14:17
Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема „Детски работилници за изкуства“.

Сесия за финансова подкрепа на библиотеките по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.
13.07.18 11:49
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.

Целева финансова подкрепа за дейности в областта на културата
16.04.18 12:05
Министерство на културата отпуска целева финансова подкрепа за дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство.

Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2018 г. за Програма 7: „Външна и вътрешна мобилност” (Направление 3: „Културни диалози”)
15.03.18 12:03
Срок за подаване на проекти: 12 март – 13 април 2018 г.

 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 14..15 край 

0.5758