РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
  Девети конкурс на „1000 стипендии”
13.02.15 13:55
Проект "1000 стипендии" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен.

Столична програма "Култура" 2015
12.01.15 10:54
През 2015 г. кандидатстващите ще имат възможност да подават проекти по електронен път или на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община.

Проект „Красива България” 2015
24.11.14 15:13
От 17 ноември 2014 г. до 19 януари 2015 г. включително се провежда кампания за набиране на кандидати за участие по Проект „Красива България" през 2015 г.

Фонд за иновации в културата ще финансира творчески идеи
28.07.14 12:54
Фонд за иновации в културата отправя покана към творци, граждански организации в сферата на културата и академични институции, които са регистрирани и развиват творческа дейност на територията на София и Югозападния регион да предложат за финансиране своите артистични, иновативни и нетрадиционни творчески идеи.

Втора сесия по програма "Мобилност" на НФК
05.06.14 14:44
Национален фонд „Култура” обявява ІI сесия по програма за културни контакти „Мобилност”.

Резултати от първата конкурсна сесия за целево финансиране на народните читалища '2014
14.07.14 09:13
Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 3 910 954 лв. по бюджетите на общини за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г.

 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 14..15 край 

0.1014