РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
Програма за подкрепа на НПО в България
06.02.14 11:57
Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области:

Проект "Красива България" 2014
02.12.13 10:26
Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и всяка година се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда.

Конкурс за проекти по програма "Живо наследство"
14.11.13 10:49
Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява нов конкурс за проекти по програмата "Живо наследство".

Втора сесия по програма „Мобилност”
26.06.13 21:42
Национален фонд „Култура“ обявява втора сесия по програма „Мобилност“.

Фонд "Социална закрила" очаква проекти
29.05.13 14:54
За средства от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват физически лица; общини; български физически лица, регистрирани по Търговския закон; юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

Малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства
23.05.13 11:24
Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право стартират програма за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители.

 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 14..15 край 

0.0462