РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA
22.05.13 15:16
„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ" ЕАД (ФУГРС) обявява процедура за финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони) чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени заеми за изпълнение на проекти със значим социално-икономически ефект за насърчаване устойчивото развитие на град София.

Програма за подкрепа на НПО в България
20.02.13 10:30
В началото на месец февруари 2013 г. бе отворена за кандидатстване Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Трета сесия по програма "Мобилност"
19.10.12 13:15
Национален фонд "Култура" обявява ІІІ-та сесия за финансиране на:

Национална програма за младежта 2011 - 2015, Подпрограма 3 - Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи
27.09.12 10:00
Проектните предложения следва да бъдат насочени към организиране и провеждане на конкретни доброволчески инициативи, независимо от темата им, с активното участие на млади хора. Необходимо е инициативите да бъдат видими и значими за местната общност, както и да привличат голям брой други млади хора, които също да се включат в тях.

Конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България 2012 г.
27.09.12 09:56
Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявиха конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 г.- Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.

Покана за представяне на предложения - Програма „Култура“ (2007-2013 г.)
27.09.12 09:50
Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество; специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи, действащи на европейско равнище в областта на културата.

 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 14..15 край 

0.0687