РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
Резултати от конкурсната сесия по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"
14.09.12 15:40
Одобрени проекти по програмата - София – град:

Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища
12.08.12 19:37
Министерство на културата е обявява конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища.

Втора сесия по програма „Мобилност”
27.06.12 14:52
Национален фонд „Култура” обявява ІI сесия за финансиране на:

Конкурсна сесия по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 2012
21.06.12 10:14
На основание чл.14, ал. 2, т. 1 от ЗЗРК и чл. 10, от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2012 г. и Заповед № РД09-281/ 15.06.2012 г.

Програма „Зелена София” 2012
23.05.12 21:18
Безвъзмездна финансова помощ в натура получават конкурентноспособни проекти, свързани с възстановяване и развитие на междублокови площи, прилежащи територии и локални зелени пространства /локални градини/ - общинска собственост; създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищните райони и населени места с цел подобряване условията за живот и отдих.

Програма "Европа" 2012 на Столична община
12.04.12 10:07
Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 14..15 край 

0.035