РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
Трета сесия по програма „Мобилност”
11.11.11 15:19
Национален фонд “Култура” обявява ІІI сесия на конкурса за финансиране на:

Конкурс по програма „Дебюти”
10.10.11 15:16
Национален фонд “Култура” обявява конкурс за обучение в разработването на дебютни проекти и подкрепа за реализирането им в областта на съвременните изкуства и култура.

Тече набирането на проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост за 2012 г.
10.10.11 15:50
Националната Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” изпълнява една от основните цели на социалната политика - заетост за социална интеграция на безработни, които получават социални помощи.

Резултати от конкурсната сесия за подпомагане дейността на читалищата
17.09.11 13:26
Приключи конкурсната сесия за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл. 72 от ПМС №334/29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2011 г.

Конкурсна сесия за подпомагане дейността на читалищата
08.07.11 10:04
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища по реда на чл. 72 от ПМС №334/29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2011 г.

Програма „Заедно за другите“
19.05.11 09:57
Фондация "Обществен дарителски фонд - Средец" стартира процедура за набиране на проекти на организации и групи от граждани, които желаят да реализират своите идеи.

 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 14..15 край 

0.0781