РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
Фонд "Живо наследство" 2011
05.05.11 15:06
Фондация работилница за граждански инициативи (ФРГИ) ще подкрепи проекти, които целят постигането на положителна промяна в социално-икономическо отношение, отнасят се до важни потребности на хората, насърчават диалога между различните групи в общността, основават се на местни партньорства, развиват самочувствието и капацитета на местните жители, организации и институции, развиват гражданското доброволчество като ресурс за опазване и оживяване на местното наследство, въвличат младите хора във всички етапи на инициативите по места.

Програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
18.03.11 14:51
Фондация "Обществен дарителски фонд - Средец" стартира процедура за набиране на проекти на организации и групи от граждани, които желаят да реализират своите идеи.

Агенцията за хора с увреждания финансира проекти
07.03.11 16:12
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение”.

Първа сесия по програма „Мобилност” на НФ „Култура”
02.03.11 16:35
Национален фонд "Култура" обявява І сесия по програма „Мобилност” за финансиране на:

Обучения за НПО
25.02.11 16:13
Българският център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право откриват процедура за набиране на участници в три вида обучения:

Столична програма „Култура”
25.02.11 16:22
През 2011 г. Столична програма “Култура” е насочена към кандидатстването на София за европейска столица на културата за 2019 г.

 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 14..15 край 

0.078