РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
СП "Култура" - Проект „Искам да знам историята на своя град”
17.11.10 14:02
Студентско читалище „Св. Климент Охридски” реализира Проект „Искам да знам историята на своя град” по Столична програма „Култура”.

Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища
28.09.10 15:53
Със заповед, по реда на чл. 90 от ПМС №324/30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2010 г. /Изм. – ДВ, бр. 61 от 2010 г./, Министъра на културата обявява конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища.

Социална подкрепа за културните дейности в читалищните школи и ансамбли
26.08.10 10:43

  Европейска фондация подпомага съвместни проекти в областта на културата
16.06.10 15:31
Европейската културна фондация подкрепя културното сътрудничество в Европа. Тя цели да допринесе за утвърждаването на ЕС като отворено и демократично пространство, в което се ценят човешките права и културното разнообразие.

Програма „М-Тел Грант 2010”
22.04.10 14:58
Всяка година М-Тел Грант е посветен на различна обществена или социална кауза, обединяваща различни проекти. В рамките на програмата се организира отворен конкурс, подчинен на съответната кауза. Обективността на конкурса се гарантира от Комисия за разпределяне на средствата, в която участват представители на Мобилтел, неправителствени организации, медии и общественици.

Сесия за финансова подкрепа на творчески проекти
25.03.10 10:34
МК обявява сесия за финансова подкрепа на творчески проекти в следните направления:

 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 14..15 край 

0.0384