РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране
Подбор на целеви библиотеки - етап 2010, Глоб@лни библиотеки - България
25.03.10 11:07
Пълната подкрепа за 900 библиотеки, която се предвижда по гранта от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, ще осигури:

Първа сесия по програма “Мобилност”
11.03.10 13:01
Национален фонд “Култура” обявява І сесия на конкурса а финансиране на: * участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство * посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

Програма за малки грантове на Фондация Лале
25.02.10 11:49
Програмата за малки грантове е отворена за неправителствени организации и е основно насочена към местни организации, работещи в малките населени места.

  Конкурс на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за финансиране на проекти на библиотеки и техни партньори
04.12.09 10:22
Electronic Information for Libraries обяви получаването на тригодишен грант от 1.4 милиона щатски долара от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", за да насърчи развитието на иновативни услуги в обществените библиотеки в развиващи се страни и държави в преход.

Конкурс по програма "Автентичен фолклор"
12.10.09 11:20
Национален фонд “КУЛТУРА” обявява конкурс за финансиране на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор.

  Покана за представяне на предложения по програма „Култура“ (2007-2013 г.)
16.07.09 11:24
Трите специфични цели на програмата са: * насърчаване на транснационалната мобилност на участниците в областта на културата, * поощряване на транснационалното движение на произведения на изкуството и на културни и художествени произведения, * поощряване на междукултурния диалог.

 начало 1..13 14 . 15 край 

0.0385