РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Архив / Семинар "Читалищна счетоводна отчетност"

Семинар "Читалищна счетоводна отчетност"
21.04.09 13:10

   На 11 ноември 2008 г. в НЧ “Славянска беседа” се състоя семинар на тема “Читалищна счетоводна отчетност”. Семинарът беше организиран от РЕКИЦ “Читалища” – София със съдействието Сдружение на софийските народни читалища. Участие в срещата взеха представители на около 60 читалища /счетоводители, касиери и секретари/ от 20 района на София, както и счетоводители от районните администрации. Лектор на семинара беше г-н Александър Гоголев – регистриран одитор с опит в читалищните счетоводни въпроси. На срещата се дискутираха теми, свързани с годишния финансов отчет на читалищата, приходите и разходите в читалищния бюджет и необходимата счетоводна документация. 

   Във втората част беше предвидена дискусия, в която участниците имаха възможност да зададат въпроси, свързани с конкретни проблеми в тяхната работа. 

0.105