РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Архив / Регионална среща на софийските читалища

Регионална среща на софийските читалища
13.10.14 13:37

   На 10 октомври 2014 г. в НЧ „Славянска беседа 1880” се състоя регионална среща на софийските читалища. Срещата беше организирана от Регионален експертно – консултантски и информационен център „Читалища” - София със съдействието на Министерство на културата.


   Във формата взеха участие над 60 представители от софийски читалища, отделно експерти от столичните районни администрации и Дирекция „Култура”, СО.


   В центъра на вниманието беше Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г., мястото и ролята на читалищата в нея. Г-жа Силва Хачерян – държавен експерт в дирекция "Нематериално културно наследство" в Министерство на културата запозна присъстващите с приоритетите и дейностите, заложени в стратегията и възможностите за читалищата в сферата на неформалното и самостоятелно учене.


   Във втората част на срещата представители на няколко читалища в София споделиха своя опит в интеграцията на хора с увреждания – успешно реализирани дейности и инициативи, а също трудности и препятствия в тяхната работа.


   Семинарът завърши с дискусия, в която бяха засегнати освен представените теми, и други въпроси, касаещи дейността на народните читалища.

0.0665