РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране / Целева финансова подкрепа за дейности в областта на културата

Целева финансова подкрепа за дейности в областта на културата
16.04.18 12:05
Министерство на културата отпуска целева финансова подкрепа за дейности в областта на музейното дело и изобразителни изкуства, сценични изкуства, регионални културни дейности, прояви в областта на любителското творчество, литературно, книжовно и нематериално културно наследство.
Правилата за реда и условията за отпускане на средствата са утвърдени със заповед № РД09-253/11.04.2018 г.

Отпусканите средства ще са до 75% от общата стойност на проекта, като кандидатстващата организация трябва да осигури минимум 25% от сумата.

Проектните предложения се приемат текущо през календарната година.

Правилата за отпускане на средствата, както и формулярите за кандидатстване, можете да изтеглите от интернет страницата на Мнистерство на културата.
0.117