РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране / Сесия за финансова подкрепа на библиотеките по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.

Сесия за финансова подкрепа на библиотеките по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.
13.07.18 11:49
Министерство на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2018 г.
Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки,  вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 2017 г.

* За общинските и читалищни библиотеки общата стойност на всеки проект не може да бъде по-малка от 1 000 лв. и по-голяма от 5 000 лв.
* Заглавията от едно издателство, включени в проектното предложение, не могат да надвишават 10% от общия брой заглавия в него.        

Документите (Формуляр за кандидатстване - Приложение №1, Списък  на изданията, с които библиотеката кандидатства по проекта – Приложение №2, Декларация по образец – Приложение №3, Удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата) се подават попълнени и подпечатани в един екземпляр на хартиен носител в деловодството на Министерството на културата до  26 юли 2018 г.

Можете да видите информацията на сайта на Министерство на културата.

Правила

0.0431