РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране / Сесия за финансово подпомагане на детски работилници за изкуства

Сесия за финансово подпомагане на детски работилници за изкуства
08.04.19 14:17
Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема „Детски работилници за изкуства“.
Общ бюджет по сесията: 30 000 лв.

Максимален размер на финансиране за един проект: 3 000 лв.

- Фондът предоставя финансова подкрепа в размер от 30 до 80% от общия бюджет на съответния проект.

Допустимост:

● Възрастова граница на участниците в работилницата от 3 до 18 години;

● Безплатно участие на участниците в работилницата.


Недопустимост на проектите:

● Не се подпомагат проекти, когато са подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.
● Проекти, по които кандидатстващите организации извършват стопанска и/или икономическа дейност.

 

Краен срок за подаване на документите: 31 май 2019 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Адрес:

София 1421,

пл. „Проф. Васил Геров“

 

Още >>


0.1196