РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Възможности за финансиране / Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2019 г.

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 2019 г.
14.06.19 13:39
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2019 за финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.
Допустими кандидати за представяне на проектни предложения са обществени библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 2018 г.

Пълния текст на Правилата за условията и реда на финансово подпомагане на проекти по програмата, както и формуляри за кандидатстване можете да изтеглите ТУК.

 

Крайният срок за подаване на проектите е 29 юли 2019 г.

 

Проектната документация  се подава в един екземпляр на хартиен носител в деловодството на Министерството на културата от представител на заявителя или чрез лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.


0.0934