РЕКИЦ "Читалища" - София

 
РЕКИЦ "Читалища" - София

Начало
Конкурси и фестивали
Възможности за финансиране
Читалища
Календар


За нас Задачи Архив Връзки Контакти

Читалища
 
Луи Брайл 1928
Адрес: гр. София, район “Средец”, пл. Славейков № 1 Б
Телефон: 02/ 980 32 50
E-mail: nllb@abv.bg
web site: www.nlb.bg/